Commissies Nederlandse Raft Bond

Opleidings Commissie
Dirk Ladiges
Niels van Baar
Pieter Bekkers

Wedstrijd Commissie

Dirk Ladiges
Piet van Schijndel
Pieter Bekkers

Veiligheidscommissie
Rodney Sebregts
Pieter Bekkers

Public Relations
Christel Poeth

Partners

Partners NRB International Rafting Federation Sportverzekeringspolis Kanocentrum Arjan Bloem Aqua Design SplitTime Sport Electronica International Rafting Federation