Formulier 1e aanvraag NRB & IRF Lidmaatschap

LET OP:
Van 15 juli tot 15 augustus is het secretariaat vanwege vakantie gesloten en zullen er geen aanvragen in behandeling worden genomen.
Heb je jouw aanvraag in deze periode ingediend dan wordt deze aanvraag verwerkt vanaf 15 augustus.

Aanvraagformulieren die tussen de 6 maanden en 3 jaar na het examen worden ingediend
worden bestraft met een toeslag !

Aanvragen van diploma's met examendatum vóór 26 September 2018 (= huidige datum minus 3 jaar)
worden niet meer in behandeling genomen.
Dit formulier is uitsluitend bestemd voor de 1e aanvraag van een NRB & IRF Lidmaatschap i.c.m. een nieuw IRF-diploma.
Voor de verlenging van een bestaand IRF Diploma gebruik het Formulier verlenging IRF Diploma
Voor de aanvraag van alléén een NRB Lidmaatschap gebruik het Aanvraagformulier NRB Lidmaatschap

Gelieve alle velden in te vullen en op de VERZENDKNOP te klikken onderaan deze pagina.
Zonder volledige informatie kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.


Voornaam :
Achternaam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
   
Telefoonnummer :
E-mail adres :
   
Geboortedatum : - - dd-mm-jjjj
Geslacht : Man Vrouw
Nationaliteit :
     
Student : Nee Ja
Naam opleiding :
Studentennummer :
 
Aanvraag IRF Diploma 1 :
Omschrijving :
Datum van certificering : - - dd-mm-jjjj
Land van certificering :
Rivier(en) van certificering :
Naam 1e examinator :
Naam 2e examinator :
     
Aanvraag IRF Diploma 2 :    
Omschrijving :
Datum van certificering : - - dd-mm-jjjj
Land van certificering :
Rivier(en) van certificering :
Naam 1e examinator :
Naam 2e examinator :
     


Partners

Partners NRB International Rafting Federation Kanocentrum Arjan Bloem Aqua Design SplitTime Sport Electronica International Rafting Federation