Formulier 1e aanvraag NRB & IRF Lidmaatschap

ATTENTIE
Vanwege de Coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lock-down hebben veel mensen hun EHBO-diploma niet kunnen updaten. De IRF heeft daarom besloten dat, in het geval dat een EHBO-diploma verlopen is, het verlopen EHBO-diploma met een half jaar verlengd wordt. Binnen een half jaar na de vervaldatum moet men het EHBO-diploma updaten en mailen naar de NRB.
Voordat deze update plaatsvindt kun je wel jouw aanvraagformulier, pasfoto en de betaling voor de verlenging indienen op het secretariaat. Jouw IRF/NRB-pasje zal dan gewoon verzonden worden.

Aanvraagformulieren die tussen de 6 maanden en 3 jaar na het examen worden ingediend
worden bestraft met een toeslag !

Aanvragen van diploma's met examendatum vóór 22 June 2018 (= huidige datum minus 3 jaar)
worden niet meer in behandeling genomen.
Dit formulier is uitsluitend bestemd voor de 1e aanvraag van een NRB & IRF Lidmaatschap i.c.m. een nieuw IRF-diploma.
Voor de verlenging van een bestaand IRF Diploma gebruik het Formulier verlenging IRF Diploma
Voor de aanvraag van alléén een NRB Lidmaatschap gebruik het Aanvraagformulier NRB Lidmaatschap

Gelieve alle velden in te vullen en op de VERZENDKNOP te klikken onderaan deze pagina.
Zonder volledige informatie kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.


Voornaam :
Achternaam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
   
Telefoonnummer :
E-mail adres :
   
Geboortedatum : - - dd-mm-jjjj
Geslacht : Man Vrouw
Nationaliteit :
     
Student : Nee Ja
Naam opleiding :
Studentennummer :
 
Aanvraag IRF Diploma 1 :
Omschrijving :
Datum van certificering : - - dd-mm-jjjj
Land van certificering :
Rivier(en) van certificering :
Naam 1e examinator :
Naam 2e examinator :
     
Aanvraag IRF Diploma 2 :    
Omschrijving :
Datum van certificering : - - dd-mm-jjjj
Land van certificering :
Rivier(en) van certificering :
Naam 1e examinator :
Naam 2e examinator :
     


Partners

Partners NRB International Rafting Federation Kanocentrum Arjan Bloem Aqua Design SplitTime Sport Electronica International Rafting Federation