Formulier verlenging IRF Diploma

ATTENTIE
Vanwege de Coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lock-down hebben veel mensen hun EHBO-diploma niet kunnen updaten. De IRF heeft daarom besloten dat, in het geval dat een EHBO-diploma verlopen is, het verlopen EHBO-diploma met een half jaar verlengd wordt. Binnen een half jaar na de vervaldatum moet men het EHBO-diploma updaten en mailen naar de NRB.
Voordat deze update plaatsvindt kun je wel dit aanvraagformulier, het logboek van de afgelopen 3 jaar plus de betaling voor de verlenging indienen op het secretariaat. Jouw nieuwe IRF/NRB-pasje zal dan gewoon verzonden worden.

LOGBOEK
Er zijn in het verleden verschillende vormen van een logboek op het secretariaat ingeleverd.
Deze worden vanaf heden niet meer goedgekeurd. Lever je logboek dus in volgens het voorbeeld dat je vindt op IRF/NRB Logboek (PDF).
Lever je een andere opzet in van een logboek dan wordt jouw aanvraag niet in behandling genomen.

Aanvragen voor verlengingen die tussen de 6 maanden en 3 jaar na het verlopen van het bestaande IRF diploma
worden ingediend worden bestraft met een toeslag !
Aanvragen voor verlengingen van diploma's met vervaldatum vóór 22 June 2018 (= huidige datum minus 3 jaar)
worden niet meer in behandeling genomen.
Dit fomulier is uitsluitend bestemd voor de VERLENGING van een bestaand IRF Diploma.
Voor de aanvraag van een nieuw IRF Diploma gebruik het Formulier 1e aanvraag nieuw IRF Diploma
Voor de aanvraag van alléén een NRB lidmaatschap gebruik het Aanvraagformulier NRB Lidmaatschap

Gelieve alle velden in te vullen en op de VERZENDKNOP te klikken onderaan deze pagina.
Zonder volledige informatie kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Voornaam :
Achternaam  
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
   
Telefoonnummer :
E-mail adres :
   
Geboortedatum : - - dd-mm-jjjj
Geslacht : Man Vrouw
Nationaliteit :
 
Verlenging IRF Diploma 1 :
Omschrijving :
     
Verlenging IRF Diploma 2 :    
Omschrijving :
     


Partners

Partners NRB International Rafting Federation Kanocentrum Arjan Bloem Aqua Design SplitTime Sport Electronica International Rafting Federation