Lidmaatschap NRB

Soorten lidmaatschap
De Nederlandse Raft Bond kent 2 verschillende lidmaatschappen
- NRB Lidmaatschap
- NRB Lidmaatschap met IRF Diploma
- NRB Studenten-Lidmaatschap (uitsluitend mogelijk bij de 1e aanvraag van een IRF-certificering)

Naast bovenstaande lidmaatschappen kan men zich nog aanmelden voor:
- NRB Wedstrijdlicentie

Aanvraag NRB Lidmaatschap
Voor de aanvraag van een NRB Lidmaatschap dient u het 'Aanvraagformulier NRB Lidmaatschap' in te vullen en te versturen.

Aanvraag NRB Lidmaatschap met IRF Lidmaatschap
Bent u geslaagd voor een IRF examen en wilt u het diploma officieel erkend hebben dan kunt u dit aanvragen via de volgende link:
Aanvraagformulier NRB & IRF Lidmaatschap
Meer informatie over het NRB en IRF Lidmaatschap vindt u op de volgende link:
'NRB & IRF Informatie Lidmaatschap

Verlenging NRB Lidmaatschap
Bij een verlenging van het NRB Lidmaatschap kunt u de kosten voor het lidmaatschap overmaken op het rekeningnummer van de NRB (zie 'Betaling NRB Lidmaatschap' hieronder). Bij de betaling gelieve uw voor- en achternaam vermelden.

Kosten NRB Lidmaatschap
€ 22,50 per persoon per jaar

Betaling NRB Lidmaatschap
De kosten voor het NRB Lidmaatschap kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van:
Nederlandse Raft Bond
Rabobank Weerterland & Cranendonck
IBANnr.: NL 13 RABO 0132 2650 44
BICcode: RABONL2U
Gelieve altijd uw voor- en achternaam te vermelden bij uw betaling

NRB Lidmaatschapspasje
De Nederlandse Raft Bond verstrekt u als bewijs van het NRB Lidmaatschap een lidmaatschapspasje met daarop vermeld uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. Een NRB lidmaatschapsnummer bestaat uit de ISO Landcode van Nederland gevolgd door een 4-cijferig uniek nummer (bv. NL-0000).
Het idmaatschapspasje wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier én de lidmaatschapskosten verstuurd naar het postadres dat u op het aanvraagformulier heeft ingevuld.
Bij een verlenging van het lidmaatschap wordt het pasje binnen 14 dagen na ontvangst van de lidmaatschapskosten verstuurd naar het postadres dat op het secretariaat bekend is.

Bepalingen

  1. Het NRB Lidmaatschap, al dan niet in combinatie met een IRF Raft Guide lidmaatschap, is pas definitief als het secretariaat van de Nederlandse Raft Bond de aanmelding per e-mail dan wel per brief aan u heeft bevestigd
  2. Het NRB Lidmaatschap, al dan niet in combinatie met een IRF Raft Guide lidmaatschap, is persoonlijk en niet overdraagbaar
  3. Na opzegging van het NRB Lidmaatschap en het opnieuw aanmelden binnen een jaar na opzegging wordt er € 12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per post of per per e-mail doorgegeven worden aan het secretariaat van de Nederlandse Raft Bond met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voorafgaande aan de einddatum van het NRB-lidmaatschap.Partners

Partners NRB International Rafting Federation Kanocentrum Arjan Bloem Aqua Design SplitTime Sport Electronica International Rafting Federation