Lidmaatschap NRB & IRF diploma

NRB Lidmaatschap in combinatie met een IRF diploma
Na het behalen van een IRF examen dient met BINNEN 6 MAANDEN het IRF diploma aan te vragen op het secretariaat van de Nederlandse Raft Bond.
Een IRF diploma is 3 jaar geldig (uitgaande van de examendatum) mits de betreffende Raft Guide
- in het bezit is van een geldig EHBO-diploma met reanimatie
- lid is van de International Rafting Federation (aanmelding loopt via de NRB)
- lid is van de Nationale Rafting Federatie (in Nederland de NRB)

Belangrijk om te weten
Indien je werkzaam bent als Raft Guide en je bent NIET in het bezit van een geldig EHBO-diploma, een IRF lidmaatschap en een NRB lidmaatschap, dan loop je een groot risico want het IRF-diploma is op dat moment ongeldig.
Als er in deze periode iets gebeurt (ongeval e.d.) kun je GEEN aanspraak maken op de IRF-certificering.
Heel erg belangrijk om te weten als het tot een verzekeringskwestie komt !!

Aanvraag NRB lidmaatschap met IRF diploma
Een aanvraag van een NRB Lidmaatschap in combinatie met een IRF diploma is alléén mogelijk bij;
• Een aanvraag binnen 3 jaar na de examendatum
• Betaling van een driejarig NRB & IRF Lidmaatschap (kosten: zie onderstaand schema)
• Afgifte van een kopie van een geldig EHBO-certificaat met reanimatie (certificaatnummer en vervaldatum op certificaat = verplicht)
• Afgifte van een recente pasfoto

Afhankelijk van je IRF Raft Guide diploma betaal je een andere IRF Lidmaatschap bijdrage.
De actuele kosten vind je in onderstaand schema.
Studenten genieten een speciale korting op het NRB-lidmaatschap indien deze tegelijkertijd wordt afgesloten met een IRF-lidmaatschap. Deze korting geldt uitsluitend bij de 1e aanvraag van een NRB/IRF-lidmaatschap en is niet geldig voor een "los" NRB-lidmaatschap.

Aanvraag 3-jarige IRF Lidmaatschap 3-jarig NRB Lidmaatschap Totaalbedrag
IRF Guide Student* € 60,00 € 35,00 € 95,00
IRF Guide € 60,00 € 60,00 € 120,00
IRF Inline Rafter € 60,00 € 60,00 € 120,00
IRF Safety Crafter € 60,00 € 60,00 € 120,00
IRF Trip Leader € 90,00 € 60,00 € 150,00
IRF Instructor € 150,00 € 60,00 € 210,00

* IRF Guide Student
- Bij inschrijving moet een kopie van de studentenkaart worden meegestuurd.

Verlenging IRF-diploma

Voor alle IRF diploma's gelden dezelfde kosten bij een verlenging.
De actuele kosten zijn vermeld in onderstaand schema.

  3-jarige IRF Lidmaatschap 3-jarig NRB Lidmaatschap Totaalbedrag
Verlenging € 30,00 € 60,00 € 90,00

LET OP
Voor de erkenning en geldigheid van alle bovenstaande IRF diploma's is men te allen tijde verplicht:
• lid te zijn van de landelijke, door de IRF erkende, Raftfederatie (in Nederland is dat de Nederlandse Raft Bond)
• in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma met reanimatie

Stuur de NRB dus op tijd een kopie van iedere EHBO-verlenging.
Indien je werkzaam bent als Raft Guide en je bent NIET in het bezit van een geldig EHBO-diploma dan loop je een groot risico want je IRF-diploma is op dat moment ongeldig. Als er in deze periode iets gebeurt (ongeval e.d.) kun je GEEN aanspraak maken op je IRF-certificering. Heel erg belangrijk om te weten als het tot een verzekeringskwestie komt !!

Betaling NRB Lidmaatschap in combinatie met een IRF Raft Guide diploma
De totaalkosten voor het aanvragen of het verlengen van het NRB & IRF Lidmaatschap kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van:
Nederlandse Raft Bond
Rabobank Weerterland & Cranendonck
IBANnr.: NL 13 RABO 0132 2650 44
BICcode: RABONL2U
Vermeld altijd je voor- en achternaam bij de betaling

Bepalingen

  1. Het NRB Lidmaatschap, al dan niet in combinatie met een IRF Raft Guide lidmaatschap, is pas definitief als het secretariaat van de Nederlandse Raft Bond de aanmelding per e-mail dan wel per brief heeft bevestigd
  2. Het NRB Lidmaatschap, al dan niet in combinatie met een IRF Raft Guide lidmaatschap, is persoonlijk en niet overdraagbaar
  3. Het NRB Lidmaatschap wordt na verloop van één jaar automatisch verlengd tenzij het lid uiterlijk 30 dagen vóór afloop van het lidmaatschap schriftelijk (per brief of per e-mail) aan het secretariaat van de Nederlandse Raft Bond te kennen heeft gegeven het NRB Lidmaatschap te willen beëindigen
  4. Het NRB Lidmaatschap in combinatie met een IRF Raft Guide diploma wordt na verloop van drie jaar automatisch verlengd tenzij het lid uiterlijk 30 dagen vóór afloop van het lidmaatschap schriftelijk (per brief of per e-mail) aan het secretariaat van de Nederlandse Raft Bond te kennen heeft gegeven het NRB Lidmaatschap te willen beëindigen
    Bij het beeindigen van het NRB Lidmaatschap wordt het IRF Raft Guide lidmaatschap automatisch ook beëindigd
  5. Na opzegging van het NRB Lidmaatschap en het opnieuw aanmelden binnen een jaar na opzegging wordt er € 12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.


Partners

Partners NRB International Rafting Federation Sportverzekeringspolis Kanocentrum Arjan Bloem Aqua Design SplitTime Sport Electronica International Rafting Federation