Logo Nederlandse Raft Bond

Nederlandse Raft Bond

Uitleg NRB-logo
Het logo van de NRB is;
• Rechthoekig op een witte achtergrond
• Vertegenwoordigd door de afkorting NRB in de kleur zwart
• Vertegenwoordigd door een enkelbladige peddel in de kleuren van de Nederlandse Vlag; Rood, Wit, Blauw waarbij de
   enkelbladige peddel de in het zwart afgebeelde afkorting NRB horizontaal in het midden kruist
• Vertegenwoordigd door de volledige naam Nederlandse Raft Bond in de kleur Oranje; het Nationale Symbool van Nederland
   waarbij de naam Nederlandse Raft Bond zich onder de in het zwart afgebeelde afkorting NRB bevindt

Algemene Voorwaarden gebruik logo Nederlandse Raft Bond

 1. Het is niet toegestaan kleding, briefpapier, vlaggen en dergelijke te bedrukken met het NRB-logo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de NRB
 2. Het is niet toegestaan het NRB-logo op een website te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de NRB
 3. De gebruiker heeft expliciet niet de bevoegdheid het aan hem verleende recht over te dragen aan derden of een rechtsopvolger
 4. Het NRB-logo mag nooit grafisch gemanipuleerd worden
 5. Het verbreden of versmallen van het NRB-logo welke niet in verhouding staat met de hoogte is niet toegestaan
 6. Het wijzigen van de kleuren van het NRB-logo is niet toegestaan
 7. Verticaal gebruik van het NRB-logo is niet toegestaan
 8. Het NRB-logo mag alleen vrijstaand worden gebruikt; het mag nooit in een klein vlak of kader worden geplaatst
 9. De afkorting NRB met daarin de enkelbladige peddel mag nooit losgekoppeld worden van elkaar en mag nooit losgekoppeld worden van de omschrijving Nederlandse Raft Bond
 10. Het NRB-logo komt het best tot zijn recht op een witte ondergrond. Dat heeft de voorkeur van de NRB
 11. Wanneer het NRB-logo in een foto wordt geplaatst, dan dient er voor gezorgd te worden dat het logo van de foto vrij blijft; de achtergrond van het logo moet (zo veel mogelijk) leeg zijn
 12. De NRB behoudt zich het recht voor het gebruik van het logo te weigeren dan wel te herroepen in geval van:
  -   misbruik van het NRB-logo
  -   toepassing die strijdig is met het belang van de NRB
  -   toepassing die niet getuigt van een goede smaak op basis van de algemeen heersende opvattingen  
 13. Voor het gebruik van het NRB-logo wordt in principe geen financiële vergoeding gevraagd
 14. Uitzonderingen op bovengenoemde Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming door de NRB

Partners

Partners NRB International Rafting Federation Sportverzekeringspolis Kanocentrum Arjan Bloem Aqua Design SplitTime Sport Electronica International Rafting Federation